c88 archetype akaza wo ai ni so yoridori 5 ashi set various cover